پرش لینک ها

جشنواره رشد ورود به دنیای تولید محتوای دیجیتال دانش آموزان

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

شروع جشنواره

از مهر 1403 تا اسفند 1403

ویژه دانش آموزان و معلمین

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد با هدف توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در یادگیری و زمینه سازی برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و توانمندسازی مدارس در تولید و بهره‌برداری از رسانه‌های یادگیری، حمایـت از آنهـا و تأمیــن بخشــی از محتواهــای مناســب، به‌منظــور انتشــار بــر بســتر رمزینه های پاسخ سریع (QR-Code)، تعبیه شــده در کتابهــای درســی و دیگــر درگاهــای محتوایــی ســازمان، و ایجــاد بســتری بــرای نقش‌آفرینــی همــه ظرفیتهــا، به ویــژه ســرمایه ارزشــمند معلمــان، دانش‌آمــوزان، مؤسســات دانش‌بنیــان، مجموعه‌هــای دولتــی و غیردولتــی و ظرفیتهــای مردمــی در امــر ملــی تعلیــم و تربیــت برگــزار می شود.

مراحل جشنواره رشد

اهداف برگزاری جشنواره رشد

جشنواره رشد جشنواره ای برای همه

این جشنواره در یک مرحله بصورت كشوری از میان محصولات برگزیده شده توسط هیات انتخاب جشنواره برگزار خواهد شد. گروههای شركت كننده: علاوه بر دانش آموزان معلمان، مربیان، آموزگاران و دبیران، دانشجویان هم میتوانند در این جشنواره شرکت کنند. دانش آموزان و معلمان و دانشجویان می توانند محصول خود را به صورت كار اشتراكی (دانش آموز، معلم، دانشجو، مدرس) با حداکثر 4 نفر ارائه نمایند.(حداكثر اعضای گروه چهار نفر) لازم به ذکر است که تمامی محصولات استاندارد دارای امتیازات لازم در سامانه شبکه ملی مدارس ایران در دوره های تحصیلی بارگزاری میشود. برای آثارمنتخب كشوری تقدیر نامه كتبی صادر خواهد شد و به صاحبان آثار برتر (رتبه های اول تا دهم) در مراسم اختتامیه استانی یا كشوری جوایزی اختصاص پیدا خواهد کرد. کمک هزینه تولید بابت محتواهای استاندارد دارای امتیازات لازم جهت اتصال رمزینه پاسخ سریع (QR-Code) پرداخت خواهد شد.همچنین آثار منتخب پس از ارزیابی توسط هیات داوران در رمزینه پاسخ سریع(QR-Code ) كتابهای درسی مورد استفاده قرار خواهندگرفت.

چطوری میتونم توی جشنواره رشد شرکت کنم؟

شما در بیناپلاس با آموزش هایی که می بینید در چالش های مربوط به آماده سازی شرکت در جشنواره های ملی شرکت می کنید و توانایی های خودتون رو در زمینه های مختلف محک می زنید و بعد از آماده شدن می تونید برای رقابت به جشنواره های ملی مثل جشنواره رشد برید.

مشاهده
بکشید