پرش لینک ها

اپلیکیشن مخصوص دانش‌آموز

با بینا پلاس شما هیچ نگرانی درباره محدودیت زمانی و مکانی برای آموزش ندارید. می‌توانید در هر زمان و هر مکانی که دوست دارید از این اپلیکیشن استفاده کنید. می‌توانید در خانه، مدرسه، در پارک یا حتی در مسافرت، به یادگیری خود ادامه دهید.

اپلیکیشن مخصوص والد

با بینا پلاس شما هیچ نگرانی درباره محدودیت زمانی و مکانی برای آموزش ندارید. می‌توانید در هر زمان و هر مکانی که دوست دارید از این اپلیکیشن استفاده کنید. می‌توانید در خانه، مدرسه، در پارک یا حتی در مسافرت، به یادگیری خود ادامه دهید.

اپلیکیشن مخصوص معلم

با بینا پلاس شما هیچ نگرانی درباره محدودیت زمانی و مکانی برای آموزش ندارید. می‌توانید در هر زمان و هر مکانی که دوست دارید از این اپلیکیشن استفاده کنید. می‌توانید در خانه، مدرسه، در پارک یا حتی در مسافرت، به یادگیری خود ادامه دهید.

مشاهده
بکشید